TÖÖJÕURENT

MIKS KASUTADA TÖÖJÕURENDI TEENUST? MIDA SISALDAB ENDAS TÖÖJÕURENT?

– Teie ei pea muretsema, kui töömees peaks haigestuma või puuduma muul põhjusel, meie leiame asendaja.

– Erinevate oskustega töömehed – Teil on töö, mis vajab tegemist, meie leiame võimaluse ja töömehe. 

– Kõik personaliga seotud asjaajamine ja dokumentatsioon on meie kanda.

– Tööjõu koolitamine, juhendamine ja kontroll on meie teha.

– Renditööjõu osutamiseks vajalikud elementaarsed töövahendid, töövahendite hooldus ja remont, riietus ja isikukaitsevahendid on meie poolt.

– Kindlustus – meie tegevus on võimalike tekkida võivate kahjude suhtes kindlustatud. Omame üldvastutuskindlustuse poliis ja kõik töömehed on õnnetuse korral kindlustatud tööandja vastutuskindlustuse poliisiga.

 

Renditööjõud

Pakume võimalust tellida meilt rendi- või hooajaline töötaja ehitusele või tootmisesse.
Võimalus tellida ajutist või pikaajalist tööjõudu, et täita mõni kiireloomuline tellimus või teostada suuremahuline töö.


Abitööde-/ lammutus-/ ehitusmees ehitusobjektile, tootmisesse, kontorisse, korterisse, eramusse.
Asendaja töötaja puhkuse ajaks või ootamatult haiguslehele jäänud töötaja asemele. 
Renditööjõudu on võimalik tellida koos kõigi vajaminevate töövahendite ja transpordiga või ilma.

Remondimees/abimees/rendimees/
lammutusmees/tootmistööline

Pakume võimalust tellida töömees või -naine teostama Teie poolt nõutavaid töid – lammutamisest, koristamisest, kolimisest kuni ehitustöödeni. 1-15 liikmeline brigaad on varustatud transpordi ja vastavalt vajadusele kõigi  erinevate tööde teostamiseks vajaminevate tööriistadega. Oleme abiks materjalide soetamisel ja transpordil objektile.