• ÕIGE INIMENE, ÕIGELE ALALE JA ÕIGEKS AJAKS
  • ÕIGE INIMENE, ÕIGELE ALALE JA ÕIGEKS AJAKS
  • ÕIGE INIMENE, ÕIGELE ALALE JA ÕIGEKS AJAKS
  • ÕIGE INIMENE, ÕIGELE ALALE JA ÕIGEKS AJAKS
  • ÕIGE INIMENE, ÕIGELE ALALE JA ÕIGEKS AJAKS
  • ÕIGE INIMENE, ÕIGELE ALALE JA ÕIGEKS AJAKS

Tööjõurent

Tööjõurent renditööjõud

Miks kasutada tööjõurenditeenust ja mida see teenus sisaldab?

- Renditööjõu osutamiseks vajalikud elementaarsed töövahendid, töövahendite hooldus ja remont, riietus ja isikukaitsevahendid on meie poolt.
- Kindlustus - meie tegevus on võimalike tekkida võivate kahjude suhtes kindlustatud. Olemas on üldvastutuskindlustuse
  poliis ja kõik töömehed on õnnetuse korral kindlustatud tööandja vastutuskindlustuse poliisiga.

- Tööjõu koolitamine, juhendamine ja kontroll on meie teha.
- Kõik personaliga seotud asjaajamine ja dokumentatsioon on meie kanda.
- Erinevate oskustega töömehed – Teil on töö, mis vajab tegemist, meie leiame võimaluse ja töömehe.
- Teie ei pea muretsema, kui töömees peaks haigestuma või puuduma muul põhjusel, meie leiame asendaja.

 

Renditööjõud

Pakume võimalust tellida meilt rendi- või hooajaline töötaja ehitusele või tootmisesse.
Võimalus tellida ajutist või pikaajalist tööjõudu, et täita mõni kiireloomuline tellimus või teostada suuremahuline töö.
Abitööde-/ lammutus-/ ehitusmees ehitusobjektile, tootmisesse, kontorisse, korterisse, eramusse.
Asendaja töötaja puhkuse ajaks või ootamatult haiguslehele jäänud töötaja asemele. 
Renditööjõudu on võimalik tellida koos kõigi vajaminevate töövahendite ja transpordiga või ilma.

Remondimees/abimees/rendimees/lammutusmees/tootmistööline

Pakume võimalust tellida töömees või -naine teostama Teie poolt nõutavaid töid – lammutamisest, koristamisest, kolimisest kuni ehitustöödeni. 1-15 liikmeline brigaad on varustatud transpordi ja vastavalt vajadusele kõigi  erinevate tööde teostamiseks vajaminevate tööriistadega. Oleme abiks materjalide soetamisel ja transpordil objektile.

Miks eelistada Sovhoos.ee poolt pakutavaid teenuseid:

Meil on olemas kõik väga erinevate tööde teostamiseks vajalik:

-      tööjõud ( kuni 15 in.)

-      järelvalvet teostav töödejuhataja

-      kõik võimalikud elementaarsed elektri-ja ehitustööriistad 

-      tõstukid

-      19 m teleskooptõstuk 230V

-       erineva suurusega kaubikud (10), muud transpordivahendid

-       järelkärud (erineva suuruse ja kandevõimega) jne.

k1

PÄRNU SOVHOOS OÜ , Härma 16 , 80034 Pärnu 

E-post: info(at)sovhoos.ee

Telefon.: Töödejuht +372 5620 4999